*KOCKÁZATOK

Kockázati Tájékoztató

A kezdő-és kisvállalkozásokba (startupokba) történő tőkebefektetés kockázatos. A kezdő vállalatok üzleti modellje kiforratlan és a befektetést megtestesítő részvénynek egyelőre nincs másodlagos piaca. Annyi tőkét fektess be, amihez való hozzáférésről több évre le tudsz mondani, illetve amennyinek elvesztését el tudod viselni. Tapasztalat szerint minden tizedik-huszadik vállalkozás lesz igazán sikeres, de az abban való részvétel lehetőségét, a hozzáférést a közösségi finanszírozás biztosítja. Légy részese a lehetőségnek, de ne kockáztass több pénzt annál, mint amennyiről könnyen lemondasz.

A startupokba történő tulajdonszerzés, részvénybefektetés jelentős likviditási-, árfolyam-,és osztalék-, és csődkockázattal jár

A Tőkeportál a fenntartható növekedést mutató, ellenőrzött üzleti tervvel rendelkező kezdő-, kis- és középvállalkozások (startupok) számára nyújt kommunikációs felületet, hogy a vállalkozások a jogszabályi környezetnek megfelelő információkat osztanak meg annak érdekében, hogy zártkörű forgalombahozatallal kibocsátandó részvénykibocsátást eredményesen tudjanak végrehajtani. Ezt nevezzük kampánynak. A kampány fő információi bárki számára elérhetőek, de a befektetési döntéshez szükséges összes információt csak csak az azonosított befektetők számára érhetők el.  A Tőkeportál vagyont nem kezel, ajánlatokat nem párosít, csak az információkat teszi közzé. A Tőkeportál nem nyújt befektetési tanácsokat és nem tesz ajánlásokat a befektetésre.

A befektetés kezdő vállalkozásba jelentős kockázattal jár, mert a kezdő vállalkozás üzleti modellje nem kiforrott, nem bizonyított. A legtöbb kezdő vállalkozás hosszú ideig nem fizet osztalékot, mert az eredményét a vállalkozás fejlesztésére fordítja. A befektetett összegért cserébe a befektető részvényt kap. A részvény elértéktelenedhet, vagy eladhatatlanná válik. A befektető jogait az adott vállalkozás alapszabálya, és esetenként a befektetési szerződés szabályozza, nem a Tőkeportál. A zártkörű részvény forgalomképessége jelentősen korlátozott. Így a befektető a jövőbeli várt növekedésért cserébe lemond annak a tőkéjének hozzáférhetőségéről, és vállalja a vállalkozás üzleti kockázatainak viselését. A Tőkeportál Zrt. felhívja a regisztrált befektetők figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben fektessenek be, ha a felmerülő, az adott vállalkozással kapcsolatos, és a piaci kockázatokat egyaránt megértették és azokat vállalják. A Tőkeportál bátorítja a befektetőket a kampány során a kérdezésre, a válaszok értékelésére. A Tőkeportál mindent megtesz a kampányban megjelenített információk ellenőrzéséért, de ellenőrzése nem teljes körű és nem visszamenőleges, így az üzleti teljesítményért és a társaság működéséért nem felel.

 

Cégértékelés, hígulás

A részvénycélú közösségi finanszírozási kampányok során vállalkozások részesedést adnak el tőkéért cserébe. Például, ha egy vállalkozás 50 millió forint tőkebevonást tervez, és ezért 20%-os részesedést ad összesen, akkor cégét 250 millió forintra értékelte. Ennek megítélése, elfogadása a befektető felelőssége, a kampány során ennek megértése érdekében kérdéseket tehet fel. Ezt követően, a vállalkozás további tőkebevonást hajt vége, amiben a kampányban részt vevő részvényes nem kíván/nem tud részt venni, akkor a meglévő részvénydarabszáma az új befektetés révén megnövekedett részvényszámhoz képest, kisebb részesedést fog jelenteni. Ezt hívják hígulásnak.