#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

(elő-) Regisztráció

Az app.tokeportal.hu/ webhelyen email címmel vagy közösségi média profillal történő Regisztráció, ami böngészést tesz lehetővé, de nem teszi lehetővé a részletes szabályok és az ajánlatok befektetési Feltételeinek megtekintését, vagy tranzakció indítását sem, mert ahhoz Azonosítás szükséges. Egyebekben előregisztrációnak nevezzük a Tőkeportál béta fázisra való feliratkozást, a Portál működésének megtekintését.

A Kampány Első Napja és Utolsó Napja

A Kampány első napja az a banki munkanap, amelyen a Kampánygazda a Végleges Kampányt a Portálon közzéteszi, elindítja. A Kampány Utolsó Napja a Kampány Feltételeiben megjelölt utolsó banki munkanap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a Maximális Tőkecélt. (Lásd még: Sikeres Kampány.)

A Kampány Tőkecélja

A Tőkecél a Kampánygazda által meghatározott, bevonni kívánt tőke összege, amelyet a Kampány indításának napján rögzített MNB középárfolyamon kell meghatározni. A Kampánygazda meghatározhatja sávosan is a Tőkecélt, minimum-maximum sávban. Ez esetben a Minimális Tőkecél elérésekor a Kampány sikeresnek minősül.

Angyal, Üzleti angyal

Jelentős befektetői, vállalkozói és/vagy iparági tapasztalattal rendelkező magánszemély, aki korai fázisban lévő vállalkozások működését finanszírozza, tanácsokkal és személyes összeköttetéseivel segíti a vállalkozás fejlődését, a Közösségi Finanszírozási Kampányban akár vezető Befektetői szerepet vállal, és ezért cserébe jellemzően kisebbségi részesedést szerez a Kampánygazda vállalkozásban. Az Üzleti Angyal Befektetői profil választásának nincsenek jogszabályi előírásai, és nem vonatkoznak rá…

Azonosítás

A Regisztráció során a Portált használni kívánó személy az ÁSzF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása mellett regisztrálhat az e-mail-címével, illetve a közösségi média fiókjával. A Portálon elérhető tartalmak megismeréséhez, művelet kezdeményezéséhez Felhasználói Profilt kell létrehoznia, amihez Azonosított Felhasználóvá kell válnia. A Felhasználónak a Profil létrehozásához az alábbi adatokat szükséges megadnia, és az iratmásolatokat feltöltetnie: vezetéknév,…

Befektetés, Befektetési szándék

A Tőkeportálon keresztül nem történik tényleges befektetési tranzakció (nem megy végbe a Befektetés), de ha a Befektetői státuszt elnyert, Azonosított Felhasználó az adott Kampány böngészése során kattint a “Befektetek” gombra, akkor azzal jogosultságot nyer a Kampányban bemutatott befektetési ajánlat részleteinek megtekintésére és a befektetésre.

Befektetési csomag vagy jutalom (perks)

A Kampánygazda szerkesztheti úgy a Kampányát, hogy – a Befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján – a különböző összegű Befektetési szándékokat különböző jelképes vagy kis értékű juttatásokkal jutalmazza. Az adott Befektetési összeghez tartozó juttatás a Befektetési csomag.

Befektetési feltételek

A Kampánygazda által a Kampány információi között a Befektetői profillal rendelkező Felhasználók számára közzétett, a részvényesek jogait, az árazást, és minden egyéb lényeges információt tartalmazó Befektetési Feltételek (Term Sheet), amely alapján – sikeres Kampány esetén – a Vezető Befektetővel, illetve a többi Befektetővel lebonyolítja a tőkeemelést. Ha a Befektetési Feltételek indikatívak, azaz nem kötelezőek, akkor…

Befektető, Vezető Befektető

A Tőkeportálon Befektetői profillal rendelkező, azonosított Felhasználókat egységesen Közösségi Befektetőknek, röviden Befektetőnek nevezzük. A Bszt. alapján két csoportjukat különböztetjük meg: a Minősített és a Nem minősített Befektetőket. A Minősített Befektetői minősítést és az arról szóló igazolást a Befektető az értékpapírszámla-vezetőjétől kapja meg. A Vezető befektető szerepet jellemzően százmillió Ft feletti tőkecélú kampányok esetében vállalhatja egy…

Befektetői kockázat-vállalási kérdőív

Minden nem minősített Befektető által kitöltendő rövid online teszt, ami a kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet.

Cégérték

A cégérték a Kampány előtti cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét, azaz a minimális Tőkecélt.

Értékpapírszámla

A Portálon futó részvénycélú Kampányok sikere esetén a Befektető a részvényeit dematerializált formában értékpapírszámlán történő jóváírással kapja meg, s ebből kifolyólag a Befektetői státuszhoz értékpapírszámlával kell rendelkeznie. Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Értékpapírszámlát hitelintézet és befektetési szolgáltató vezethet.

Exit, részvények eladása

A vállalkozás eladása, jellemzően felvásárlás, vagy tőzsdei bevezetés során történő értékesítés, amely a startup vállalkozások esetében, jellemzően évek múlva következik be, amikor a Befektetők el tudják adni a vállalkozásban szerzett teljes részesedésüket. A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői leggyakrabban az Exit során realizálnak nyereséget a Befektetéseiken, illetve a részvények (másodlagos forgalmazása révén történő) eladásakor. A…

Fedezett hónapok száma

A vállalkozás fenntarthatósága alatt az üzleti terve szerinti havi fix költségek (burn rate) fedezettségé értjük, hónapok számában kifejezve, amit a Kampánygazda az Egyoldalas Összefoglalóban, illetve a Pénzügyi terv összefoglalóban jelez.

Felhasználó

A Portálon regisztrált, de még nem azonosított természetes vagy jogi személy, aki a Portálon közölt tartalmak egy részéhez férhet hozzá.

Forgalomba hozatal

Új részvények kibocsátása során a részvények első tulajdonosa általi megszerzése. A Tőkeportálon induló Kampányok a zártkörű forgalombahozatal jogszabályi feltételeinek felelnek meg.

Impact, társadalmi hatás

A Közösségi Befektetők szemében a Kampány vonzerejét növeli, ha a pénzügyi szempontból eredményes működés mellett megoldásukkal társadalmi kihívásokra is képesek választ adni. Az impact hatást kiváltó vállalkozások különösen alkalmasak Közösségi Finanszírozásra, hiszen az adott társadalmi probléma kapcsán érintett közösségek a megoldás reményében a Kampány Befektetőivé válhatnak.

Információs idő és információszolgáltatási kötelezettség

Az az időintervallum, amely alatt a Befektetők a Kampánygazdától a Kampány lezárulását követően a vállalkozás gazdálkodására és stratégiájára vonatkozó kérdéseiket feltehetik. Ennek szabályozására a vállalatirányítás fenntarthatósága miatt van szükség. A Kampánygazda vállalkozás vezetősége az üzleti titkokra vonatkozó információkérést megtagadhatja.

Kampány felülvizsgálat, validáció

A Kampány tervének felülvizsgálata során (campaign review) a Tőkeportál az alábbi módon vizsgálja a Kampány megfelelőségét: 1) a Kampány-előkészítés során a Tőkeportál és a mentorok által elvégzett értékelés (scoring), a kampány üzleti céljának alátámasztása (Validáció), az Alapfokú jogi megfeleltetés.); 2) a Vezető Befektető által elvégzett jogi megfeleltetés (due diligence); 3) a Portálon belül a Kampány…

Kampány-előminősítés, illetve -felülvizsgálat (scoring)

A Tőkeportál Zrt. és/vagy Partnerei által elvégzett jogi, compliance és pénzügyi ellenőrzés és értékelés a Kampányra, valamint a Kampánygazda vállalkozásra vonatkozóan.

Kampány, Közösségi Finanszírozási célú Kampány

A Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál Zrt. előzetesen jóváhagyott és a Portál felületén közzétett, előre meghatározott időtartamig tartó, részvénycélú tőkebevonását támogató, elektronikus Kampánydokumentációt (egyoldalas összefoglalót, befektetési decket és pénzügyi terv összefoglalót, valamint egy rövid videót) tartalmazó kommunikációs projekt, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció, beleértve a privát, a közösségi és a…

Kampánydokumentáció

A Kampánygazdának a Tőkeportál Zrt. részére felülvizsgálatra és jóváhagyásra beküldendő dokumentáció, amely tartalmazza a Kampánygazdát és a Tőkecél felhasználását bemutató Befektetői Dokumentációt: a nyilvános Kampányvideó (ami max. 4 percben bemutatja az alapítókat, a cégtörténetet és a kért tőke felhasználását, a nyilvános szöveges-táblázatos Kampányleírás, Excelben készült pénzügyi terv és annak részletes szöveges összefoglalója, amelynek pontosan be…

Kampánygazda

Az a zártkörűen működő részvénytársaság, amely a Tőkeportál Zrt.-vel Kampányindítási Megállapodást kötött, és amely a Portálon indított Kampányával hívja fel a Közösségi Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére.

Kampányvideó

Az a zártkörűen működő részvénytársaság, amely a Portálon indított Kampányával hívja fel a Közösségi Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére. Az Rt.-vé alakulás vagy a Zrt. alapítás a részvények ellenében történő befektetés miatt szükséges, alapesetben egyszerű jogi eljárás, amiben segítjük a Kampánygazdát.

Kockázat, Kockázati Tájékoztató

A részvénycélú Közösségi Befektetés legfőbb kockázata az, hogy a Befektető egy idő elteltével elveszítheti a teljes befektetett pénzét, vagy ahhoz hosszasan nem fér hozzá, illetve a befektetésével nem az elvárt hozamot realizálja. A Kockázati Tájékoztató célja, hogy a potenciális Befektetők tájékozódjanak a Portálon keresztül történő Befektetések kockázatairól, amelyet a konkrét Befektetési döntés meghozatala előtt a…

Közösségi Finanszírozás, részvény célú (Crowd funding, crowd investing)

Alternatív (bankrendszeren kívüli) finanszírozási forma. Közösségi Finanszírozás alatt az erre szakosodott, internetes portálokon közzétett zártkörű részvénytársaságok tőkegyűjtési Kampányait értjük, amelynek feltételei a zártkörű tőkebevonás és zártkörű részvény-forgalombahozatal szabályainak feleltethetőek meg az Európai Unió vonatkozó rendeleteinek megfelelően. A befektetési lehetőség általános információi bárki számára, de a felajánlás Befektetési Feltételei csak a Befektetői profillal rendelkező, Azonosított Felhasználók…

Likviditás

Likvidnek nevezzünk egy eszközt akkor, ha az az adott piacon jellemző időn belül piaci áron eladható. A startup vállalkozások részvényei, bár jellemzően forgalomképesek, de nem likvidek, mert forgalmazásuknak nincs szervezett piaca. Többek közt a likviditás hiánya (az illikviditás) jelenti a kezdő vállalkozásokba való Befektetés kockázatát.

Mentor, mentorálás, inkubáció

A Tőkeportál, illetve Partnerei által a Kampánygazdák részére nyújtott, a tőkebevonásra és Kampányindításra felkészítő szolgáltatása, kedvező árazás mellett.

Minősített Befektető

A 2007. évi CXXXVIII. a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett, Befektetői profilt létrehozott Felhasználó

Panasz

A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Tőkeportál Zrt. részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy elmulasztását kifogásolja a panaszos.

Pitch

A Befektetési lehetőség (kérés) bemutatása, azaz a Tőkecél bemutatása, indoklása, a tőke felhasználási terve. Jellemzően egy 3–8 perces élő prezentáció a kért tőkéből megvalósítandó pénzügyi (üzleti) tervről, amit egy 15–20 oldalas írásbeli prezentáció (Befektetési vagy pitch deck) kísér. A nemzetközi gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a kampányt összefoglalóan pitchnek nevezik. A Kampányvideó az írásos deck videós…

Portál, Tőkeportál

A tokeportal.hu és az app.tokeportal.hu/ 0–24 órában elérhető és működő webhely, amelynek ügyfélszolgálata munkanapokon 12:00-13.00 óra közti szünettel 09:00-16:00 óra között érhető el chat szolgáltatás, email és telefon útján.

Részesedés, árazás

A Kampányban kért tőkéért (a Minimális Tőkecélért) cserébe a Befektetők részére felajánlott, a megemelt alaptőke megadott hányadát képviselő részvényben megtestesülő, a teljes alaptőke %-os formában kifejezett (kisebbségi) aránya.

Részvény kibocsátási értéke (ára) és az ár megtekintésének feltételei

Kibocsátási érték az alaptőke részhányadot megtestesítő névérték feletti összegét jelenti, a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyona. Egy adott Kampányba fektethető legkisebb összeg az adott (újonnan kibocsátandó) részvény forintban kifejezett kibocsátási értékének egész számú többszöröse lehet. A részvény ára (Ár) az a forintösszeg, amit a Kampánygazda egy új részvényért kér, annak névértékétől függetlenül. Ha a Kampány Tőkecélja…

Részvény-keletkeztetés, részvény-allokáció

A részvénykeletkeztetést a Kampánygazda vállalkozással való szerződés keretén belül a KELER Zrt. végzi, amit a Kampánygazda és a Tőkeportál utasítására a Befektetők értékpapírszámla-vezetője számláján allokál, amely azt a befektetők profil adataiban szereplő számlájára transzferál.

Sikerdíj, jutalék

A Kampányidőszakban sikeresen bevont tőkéből a Díjszabályzat alapján a Tőkeportálnak járó nettó jutalék.

Sikeres Kampány

A Minimális Tőkecél elérésekor a Kampányt a Tőkeportál sikeresnek minősíti, de a Kampány akkor még annak lejáratáig tovább zajlik. Ha a Maximális Tőkecélt a Kampány a lejárata előtt eléri, akkor a Tőkeportál a Kampányt lezárja. Ezt követően minden Befektetőnek el kell utalnia az előleg és a Befektetés közti különbözetet. Ha a zárást követően a Letéti…

Sikeres tőkeemelés

A tőkeemelés akkor lesz sikeres, amikor a Kampánygazda az összes Befektetési feltételt teljesítette, közgyűlése elhatározta a tőkeemelést, amit a cégbíróság bejegyez. Sikeres Kampány esetén a Letéti számla összegéhez a Kampánygazda a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően, a részvények megkeletkeztetése után jut hozzá – abból a célból, hogy a Kampányban bemutatott üzleti elképzelést megvalósítsa.

Startup

Tőkebevonásra érett és azt tervező, jelentős növekedésre, illetve érdemi társadalmi hatás gyakorlására alkalmas üzleti modellt bemutatni és megvalósítani képes, már megvalósított termékkel rendelkező kezdő vállalkozás vagy projekt. A Portálon jogképes vállalkozás indulhat, amely részvénycélú Kampányt részvénytársasági formában hoz létre.

Térülés

A Kampányban bemutatott üzleti (pénzügyi) terv megvalósításához szükséges tőke mint Befektetés akkor térül meg, amikor a vállalkozás havi bevételeiből felhalmozódó és már el nem költött szabad készpénzállomány eléri a tőkebefektetés mértékét. A hozam osztalék formájában vagy egy exit esetén realizálható. A Kampánygazda a Befektetési feltételekben közzéteszi osztalékpolitikáját, melyben bemutatja, hogy a vállalkozás által realizált profitot…

Tranzakció

A Tőkeportál konkrét adásvételt nem bonyolít le, pénzt nem kezel. Kétféle Tranzakciót különböztetünk meg: a Befektetésit és a Kampányindításit. Mindkét esetben akkor jön létre a Tranzakció, ha azt a Tőkeportál jóváhagyja. Mindkét Tranzakció kétlépcsős: A Befektetési Tranzakció a Befektetek gombra való kattintást követően, a megadott befektetendő összeg alapján számítandó előleg elutalásából, majd Sikeres Kampány esetén…

Utókövetés

A Kampánygazdának a Kampány során vállalt későbbi üzleti teljesítménymutatóinak (KPI) előre meghatározott időközönként történő közlése, és az ahhoz rendelt Információs idő, ami alatt a Befektetők a Kampánygazdától kérdezhetnek a vállalkozás teljesítményéről.

Üzleti teljesítmény-mutatók (KPI)

A Kampányban közzétett, az üzleti terv mérföldköveinek teljesítését jól reprezentáló mutatók, amelyeket a Kampánygazda nyilvánosságra hoz a Tőkeportál és a saját online felületein, lehetőséget biztosítva a Befektetőknek kérdések feltevésére, illetve azok megválaszolására.

Validáció

Az a folyamat, amely során a Tőkeportál, illetve megbízott szakértő mentorai és tanácsadói felmérik és értékelik a Kampánygazda megoldását, az arra vonatkozó piaci igényt és üzleti modelljét. A Felhasználói azonosítási folyamat is validáció, amelynek során a Tőkeportál Zrt. a Felhasználó által megadott adatokat és iratokat saját hatáskörben, illetve erre szakosodott szolgáltatóval, illetve az irat kibocsátó…

Végleges Kampány

Olyan Kampány, amely előkészítése során minden tekintetben megfelel a Tőkeportál Zrt. Szabályzatainak, és ezt a Tőkeportál Zrt. a Kampánygazdának ekként visszaigazolta, aki ezután közzéteheti a Kampányát

Zártkörű Kampány-szakasz, Zártkörű Kampány

A Tőkeportál Zrt. által jóváhagyott, de (még) nyilvánosságra nem hozott zárt (zártkörű)  tőkebevonási szakasz (hidden campaign), amikor a Kampánygazda döntése szerint csak az általa kijelölt, a Portálon regisztrált Befektetők számára elérhetőek a Kampányinformációk. A zártkörű fázis célja lehet a Vezető Befektető megtalálása, illetve az, hogy a Kampányt csak a Kampánygazda vállalkozás által előre meghatározott Befektetők…