#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

Angyal, Üzleti angyal, Angyalbefektető

Jelentős, vállalkozói és/vagy iparági tapasztalattal rendelkező magánszemély (vagy az általa irányított vállalkozás), aki korai fázisban lévő vállalkozások működését finanszírozza, tanácsokkal és személyes összeköttetéseivel segíti a vállalkozás fejlődését, a Közösségi Finanszírozási Kampányban akár vezető Befektetői szerepet vállal, és ezért cserébe jellemzően kisebbségi részesedést szerez a Kampánygazda vállalkozásban. A Portálon történő regisztráció során az Üzleti Angyal Befektetői…

Átvilágítás

A Kampánygazda vállalkozás 3 lépésből álló megfelelőségének vizsgálata a tőkebevonáshoz: 1) a Kampány-előkészítés során a Tőkeportál és a mentorok által elvégzett Validáció, az Alapfokú jogi megfeleltetés és a Vállalatértékelés; 2) a Vezető Befektető által elvégzett jogi megfeleltetés; 3) a Portálon belül a Kampány oldalán elérhető Fórumon a Befektetők kockázatokat feltérképező kérdéseire való válaszadás (crowd diligence).…

Azonosítás

A Regisztráció során a Portált használni kívánó személy az ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása mellett regisztrálhat az e-mail-címével, illetve a közösségi média fiókjával. A Felhasználónak a Profil létrehozásához az alábbi adatokat szükséges megadnia, és az iratmásolatokat feltöltetnie: vezetéknév, keresztnév, megjelenítendő név, állampolgárság, születési hely és idő, anyja leánykori neve, lakcím, telefonszám, e-mailcím. Befektetői profil…

Befektetés, Befektetési szándék

A Tőkeportál alkalmazáson keresztül nem történik tényleges tranzakció (nem megy végbe a Befektetés), de a Portál felhasználási feltételeiből következően, ha a Befektetői státuszt elnyert, azonosított Felhasználó az adott Kampány böngészése során kattint a “Befektetek” gombra, azzal Befektetési szándékot jelez, ami – az adott Kampány Befektetési Feltételei szerint –, Jegyzést vagy Előzetes Kötelezettségvállalást jelent. Jegyzés esetén…

Befektetési csomag (perks)

A Kampánygazda szerkesztheti úgy a Kampányát, hogy – a Befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján – a különböző összegű Befektetési szándékokat különböző jelképes vagy kis értékű juttatásokkal jutalmazza. Az adott Befektetési összeghez tartozó juttatás a Befektetési csomag.

Befektetési feltételek

A Kampánygazda által a Kampány információi között a Befektetői profillal rendelkező Felhasználók számára közzétett, a részvényesek jogait, az árazást, és minden egyéb lényeges információt tartalmazó Befektetési Feltételek (Term Sheet), amely alapján – sikeres Kampány esetén – a Vezető Befektetővel, illetve a többi Befektetővel létrehozandó a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosítása és a Befektetési szerződés. A…

Befektető, (Közösségi Befektető), Minősített Befektető, Vezető Befektető

A Tőkeportálon Befektetői profillal rendelkező Felhasználókat egységesen Közösségi Befektetőknek, röviden Befektetőnek nevezzük. A Bszt. alapján két csoportjukat különböztetjük meg: a Minősített és a Nem minősített Befektetőket. A minősített Befektetői minősítést és az arról szóló igazolást a Befektető az értékpapírszámla-vezetőjétől kapja meg. A Tőkeportál bármely Befektetői státuszt kapott Felhasználója befektethet a Kampányokba (a Kampánygazda vállalkozásba), amelynek…

Befektetői kockázatvállalási kérdőív

Minden nem minősített Befektető által kitöltendő rövid online teszt, ami a kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet.

Cégérték

A cégérték a Kampány előtti cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét.

Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat (EKNy)

A Befektetési szándék kinyilvánításának módja az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat megtétele, amit az azonosított, Befektetői profillal rendelkező Felhasználó az adott Kampánnyal kapcsolatos Befektetésre szánt összeg megjelölésével tesz meg, s amit a Kampánygazda a szándék érvényességét megerősítő előleg jóváírásával vesz tudomásul.

Értékpapírszámla

A Portálon futó részvénycélú Kampányok sikere esetén a Befektető a részvényeit dematerializált formában értékpapírszámlán történő jóváírással kapja meg, s ebből kifolyólag a Befektetői státuszhoz értékpapírszámlával kell rendelkeznie. (Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Értékpapírszámlát hitelintézet és Befektetési szolgáltató vezethet).

Exit

Felvásárlás, amely a startup vállalkozások sikeressé válása során, jellemzően évek múlva következik be, amikor a Befektetők el tudják adni a vállalkozásban szerzett teljes részesedésüket. A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői leggyakrabban az Exit során realizálnak nyereséget a Befektetéseiken, bár előfordul az osztalékfizetés is, illetve a részvények másodlagos forgalmazása révén történő (részleges) eladás is.

Felhasználó

A Portálon regisztrált természetes vagy jogi személy.

Fenntarthatóság, Runway

A vállalkozás rendelkezésére álló tőkefedezet a fedezett hónapok számában, amit az Egyoldalas Összefoglalóban, illetve a Pénzügyi terv összefoglalóban jelez.

Forgalmazás

A forgalomba hozott részvény vagy egyéb értékpapír vásárlása és eladása.

Forgalomba hozatal

Új részvények kibocsátása során részvények első tulajdonos általi megszerzése. Zártkörű Forgalomba hozatal az azonosított (ismert), Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatot tett Felhasználók által eszközölt, új részvények kibocsátásával létrejövő alaptőke-emelés a Kampánygazda vállalkozásban. (Nyilvános forgalomba hozatal előre nem ismert Befektetők általi jegyzéssel jöhet létre.)

Havi fix költség, burn rate

A vállalkozás elkerülhetetlen havi kiadásainak összege forintban kifejezve.

Impact, társadalmi hatás

A Közösségi Befektetők szemében a Kampány vonzerejét növeli, ha a pénzügyi szempontból eredményes működés mellett megoldásukkal társadalmi kihívásokra is képesek választ adni. Az impact hatást kiváltó vállalkozások különösen alkalmasak Közösségi Finanszírozásra, hiszen az adott társadalmi probléma kapcsán érintett közösségek a megoldás reményében a Kampány Befektetőivé válhatnak.

Információs idő és információszolgáltatási kötelezettség

Az az időintervallum, amely alatt a Befektetők a Kampánygazdától a Kampány lezárulását követően a vállalkozás gazdálkodására és stratégiájára vonatkozó kérdéseiket feltehetik. Ennek szabályozására a vállalatirányítás fenntarthatósága miatt van szükség. A Kampánygazda vállalkozás vezetősége az üzleti titkokra vonatkozó információkérést megtagadhatja.

Kampány Első Napja és Utolsó Napja

A Kampány első napja az a banki munkanap, amelyen a Kampánygazda a Végleges Kampányt a Portálon közzéteszi, elindítja. A Kampány Utolsó Napja a Kampány feltételeiben megjelölt utolsó banki munkanap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a Maximális Tőkecélt, és azt a Tőkeportál ugyanazon banki munkanapon lezárta. A Kampány Utolsó Napján még lehet tranzakciót indítani.

Kampány Tőkecélja, Tőkecél

A Tőkecél a Kampánygazda által meghatározott, bevonni kívánt tőke összege, de legfeljebb 1 millió EUR, amelyet a Kampány indításának napján rögzített MNB középárfolyamon kell meghatározni az Éves Tőkelimitet figyelembe véve. Az Éves Tőkelimit a jogszabályban rögzített felső korlát, EUR-ban kifejezett tőke, amit egy vállalkozás Tájékoztatókészítési kötelezettség nélkül bevonhat

Kampány-előminősítés, illetve -felülvizsgálat (scoring)

A Tőkeportál Zrt. és/vagy Partnerei által elvégzett jogi, compliance és pénzügyi ellenőrzés és értékelés a Kampányra, valamint a Kampánygazda vállalkozásra vonatkozóan.

Kampány, Közösségi Finanszírozási célú Kampány

A Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál Zrt. Eljárási rendje szerint nyilvánosságra hozásra jóváhagyott és a Portál felületén előre meghatározott időtartamig tartó, részvénycélú tőkebevonásra irányuló, elektronikus Kampánydokumentációt (egyoldalas összefoglalót, befektetési decket és pénzügyi terv összefoglalót, valamint egy rövid videót) tartalmazó kommunikációs projekt, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció, beleértve a privát, a…

Kampánydokumentáció

A Kampánygazdának a Tőkeportál Zrt. részére jóváhagyásra beküldendő dokumentáció, amely áll a Kampánygazdát és a Tőkecél felhasználását bemutató Kampányvideóból, nyilvános szöveges-táblázatos Kampányleírásból, Excelben készült pénzügyi tervből és annak (nyilvános) részletes szöveges összefoglalójából, amelynek pontosan be kell mutatnia, hogy a keresett Tőkecélért cserébe mekkora tulajdoni hányadot, részesedést ad cserébe, mire elég, mikortól lesz fenntartható a vállalkozás…

Kampánygazda

Az a zártkörűen működő részvénytársaság, amely a Tőkeportál Zrt.-vel Kampányindítási Megállapodást kötött, és amely a Portálon indított Kampányával hívja fel a Közösségi Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére.

Kampányindítási megállapodás

A Tőkeportál Zrt. és a Kampánygazda között létrejött írásos megállapodás, amely az ÁSzF-fel összhangban tartalmazza a Kampány feltételeit, így a Tőkecélt, a Kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. A Kampányindítási megállapodás fél éven belül kizárólagos.

Kampányvideó

A nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelő, 2–4 perces nyilvános videó, amelyben a Kampánygazda bemutatja a vállalkozás történetét, vezetőit, tervezett működését és a Kampány célját.

Kockázat, Kockázati Tájékoztató

A részvénycélú Közösségi Befektetés legfőbb kockázata az, hogy a Befektető elveszítheti a teljes befektetett pénzét, vagy ahhoz az előre jelzett időszakhoz képest hosszabban nem fér hozzá, illetve nem az elvárt hozamot realizálja. A Kockázati Tájékoztató célja, hogy a potenciális Befektetők tájékozódjanak a Portálon keresztül történő Befektetések kockázatairól, amelyet a konkrét Befektetési döntés meghozatala előtt a…

Közösségi Finanszírozás, részvény célú (Crowd funding, crowd investing)

Alternatív (bankrendszeren kívüli) finanszírozási forma. Közösségi Finanszírozás alatt az erre szakosodott, szabályozott internetes portálokon közzétett projektek, vállalkozások tőkegyűjtési Kampányait értjük, amely Befektetési lehetőség felajánlás nyilvános információi (a Zártkörű Kampányokon kívül) bárki által elérhetőek, Befektetési Feltételei pedig a Befektetői profillal rendelkező Felhasználók számára érhetők el. A tőkebevonás akkor sikeres, ha a letéti számlára beérkező tőke eléri…

Letéti számla

A Letéti számla a Kampánygazda számára a Letétkezelő által vezetett, az adott Kampányra utalt előlegek kezelésére való számla, amelyre a Befektető az Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozatban jelölt befektetni kívánt összeg utáni előleget átutalással tudja teljesíteni. Az előleg forintban kifejezett mértékét a Díjszabályzat tartalmazza. A letéti számlán jóváírt összegekből számított indikatív tőkeösszeget a Tőkeportál a Kampány alatt…

Letétkezelő

A Letétkezelő a Tőkeportáltól és a Kampánygazdáktól is független pénzintézet, amely az egyes Kampánygazdák számára a Kampány ideje alatt letéti számlát vezet.

Likviditás

A részvény eladhatósága: likvidnek nevezzük akkor, ha az adott piacon jellemző időn belül piaci áron eladható. A startup vállalkozások részvényei, bár jellemzően forgalomképesek, de nem likvidek, mert forgalmazásuknak nincs szervezett piaca, bárki számára bármikor elérhető eladási lehetősége. Többek közt a likviditás hiánya jelenti a kezdő vállalkozásokba való Befektetés kockázatát.

Mentorálás, inkubáció

A Tőkeportál, illetve Partnerei által a Kampánygazdák részére nyújtott, a tőkebevonásra és Kampányindításra felkészítő szolgáltatása, kedvező árazás mellett, a Kampányindítási Megállapodásban rögzítettek szerint.

Minősített Befektető

A 2007. évi CXXXVIII. a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett, Befektetői profilt létrehozott Felhasználó.

Panasz

A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Tőkeportál Zrt. részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy elmulasztását kifogásolja a panaszos.

Pitch

A Befektetési lehetőség (kérés) bemutatása, azaz a Tőkecél bemutatása, indoklása, a tőke felhasználási terve. Jellemzően egy 3–8 perces élő prezentáció a kért tőkéből megvalósítandó pénzügyi (üzleti) tervről, amit egy 15–20 oldalas írásbeli prezentáció (Befektetési vagy pitch deck) kísér.

Portál, Tőkeportál

A www.tokeportal.hu és a https://app.tokeportal.hu/ 0–24 órában elérhető és működő webhely.

Regisztráció a Tőkeportálon

A https://app.tokeportal.hu/ webhelyen email címmel vagy közösségi média profillal történő Regisztráció, ami böngészést tesz lehetővé, tranzakció indítását nem.

Részvény kibocsátási értéke (ára) és az ár megtekintésének feltételei

Kibocsátási érték az alaptőke részhányadot megtestesítő névérték feletti összegét jelenti, a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyona. Egy adott Kampányba fektethető legkisebb összeg az adott (újonnan kibocsátandó) részvény forintban kifejezett kibocsátási értékének egész számú többszöröse lehet. A részvény ára (Ár) az a forintösszeg, amit a Kampánygazda egy új részvényért kér, annak névértékétől függetlenül. Ha a Kampány Tőkecélja…

Részvény, részvény-keletkeztetés, részvény-allokáció

A részvény a kibocsátó részvénytársaságban gyakorolható tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír. A keletkeztetés az értékpapír létrejötte, amit a KELER végez el, majd amit a Kampánygazda és a Tőkeportál utasítására a Befektetők értékpapírszámláján jóváír (transzferál).

Sikerdíj, jutalék

A Kampányban bevont tőkéből a Díjszabályzat alapján a Tőkeportálnak járó nettó jutalék.

Sikeres Kampány

A letéti számlán jóváírt előlegekből számított Minimális Tőkecél elérésekor a Kampányt a Tőkeportál sikeresnek minősíti, de a Kampány akkor még annak lejáratáig tovább zajlik. Ha a Maximális Tőkecélt a Kampány a lejárata előtt eléri, akkor a Tőkeportál a Kampányt lezárja. Ezt követően minden Befektetőnek el kell utalnia az előleg és a Befektetés közti különbözetet. Ha…

Sikeres tőkeemelés

A tőkeemelés akkor lesz sikeres, amikor a Kampánygazda az összes Befektetési feltételt teljesítette, közgyűlése elhatározta a tőkeemelést, amit a cégbíróság bejegyez. Sikeres Kampány esetén a Letéti számla összegéhez a Kampánygazda a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően, a részvények megkeletkeztetése után jut hozzá – abból a célból, hogy a Kampányban bemutatott üzleti elképzelést megvalósítsa.

Startup

Tőkebevonást tervező, jelentős növekedésre, illetve érdemi társadalmi hatás gyakorlására alkalmas üzleti modellt megvalósítani képes kezdő vállalkozás vagy projekt. A Portálon jogképes vállalkozás indulhat, amely részvénycélú Kampányt részvénytársasági formában hoz létre.

Térülés

A Kampányban bemutatott üzleti (pénzügyi) terv megvalósításához szükséges tőke, ami mint Befektetés akkor térül meg, amikor a vállalkozás havi bevételeiből felhalmozódó és már el nem költött szabad készpénzállomány eléri a tőkebefektetést.

Tőkecél és Részesedés

A Kampánydokumentációban bemutatott, forintban meghatározott Tőkecél, amelyet a Kampánygazda a Kampányban össze kíván gyűjteni, amiért cserébe a megemelt alaptőke megadott hányadát képviselő részvényben megtestesülő, a teljes alaptőke %-os formában kifejezett (kisebbségi) Részesedését kínálja cserébe. A Tőkecélt (és így a Részesedés mértékét is) meg lehet sávosan is adni, azaz van egy minimum és egy maximum forintértéke.…

Tranzakció

Kétféle Tranzakciót különböztetünk meg: a Befektetésit és a Kampányindításit. Mindkét esetben akkor jön létre a Tranzakció, ha azt a Tőkeportál jóváhagyja. Mindkét Tranzakció kétlépcsős: A Befektetési Tranzakció a Befektetek gombra való kattintást követően, a megadott befektetendő összeg alapján számítandó előleg elutalásából, majd Sikeres Kampány esetén az előleg és a Befektetés összege közti különbözet határidőre történő…

Utódíj

A Tőkeportál Zrt.-nek a sikeres Kampány után a Kampánygazda vállalkozás által egy meghatározott időszakon belül bevont további tőkéből, illetve adózás utáni eredményből való kismértékű részesedése a Díjszabályzat szerint.

Utókövetés

A Kampánygazdának a Kampány során vállalt későbbi üzleti teljesítménymutatóinak (KPI) előre meghatározott időközönként történő közlése, és az ahhoz rendelt Információs idő, ami alatt a Befektetők a Kampánygazdától kérdezhetnek a vállalkozás teljesítményéről.

Üzleti teljesítménymutatók (KPI)

A Kampányban közzétett, az üzleti terv mérföldköveinek teljesítését jól reprezentáló mutatók, amelyeket a Kampánygazda nyilvánosságra hoz a Tőkeportál és a saját online felületein, lehetőséget biztosítva a Befektetőknek kérdések feltevésére, illetve azok megválaszolására.

Validáció

Az a folyamat, amely során a Tőkeportál, illetve megbízott szakértő mentorai és tanácsadói felmérik és értékelik a Kampánygazda megoldását, az arra vonatkozó piaci igényt és üzleti modelljét. A Felhasználói azonosítási folyamat is validáció, amelynek során a Tőkeportál Zrt. a Felhasználó által megadott adatokat és iratokat saját hatáskörben, illetve erre szakosodott szolgáltatóval, illetve az irat kibocsátó…

Végleges Kampány

Olyan Kampány, amely előkészítése során minden tekintetben megfelel a Tőkeportál Zrt. Szabályzatainak, és ezt a Tőkeportál Zrt. a Kampánygazdának ekként visszaigazolta, aki ezután közzéteheti a Kampányát

Zártkörű Kampányszakasz, Zártkörű Kampány

A Tőkeportál Zrt. által jóváhagyott, de még nyilvánosságra nem hozott zártkörű tőkebevonási szakasz, amikor a Kampánygazda döntése szerint a Portálon regisztrált Közösségi Befektetők számára elérhetőek a Kampányinformációk. A zártkörű fázis célja lehet a Vezető Befektető megtalálása, illetve az, hogy a Kampányt csak a Kampánygazda vállalkozás által előre meghatározott Befektetők lássák a Portálon.

A Tőkeportál Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei közvetlenül az első kampányok indulását megelőzően lesznek elérhetőek, addig kérdéseikkel forduljatok ügyfélszolgálatunkhoz a hello@tokeportal.hu e-mail címen.

*KOCKÁZATOK

Kockázati Figyelmeztetés

A tokeportal.hu oldalon a befektetési lehetőséggel kapcsolatos teljes körű és átfogó információk csak azon befektetők számára érhetőek el, akiket a Tőkeportál Zrt. jóváhagyott. A Tőkeportál nem nyújt befektetési tanácsokat, nem tesz ajánlásokat a befektetésre. A kezdő vállalkozásokba történő befektetés jelentős kockázattal jár, amelynek eredményeképpen a befektető a befektetett összeg egy részét vagy egészét elveszítheti illetve várhatóan több évig nem fér hozzá a befektetett tőkéjéhez. A Tőkeportál Zrt. felhívja a regisztrált befektetők figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben fektessenek be a tokeportal.hu platformon elérhető vállalkozásokba, ha a felmerülő kockázatokat vállalni tudják.

LINKEDIN

@Tokeportal

FACEBOOK

@Tokeportal

EMAIL

hello@tokeportal.hu