#TŐKEPORTÁL

Fogalomtár

(elő-) Regisztráció

Az app.tokeportal.hu/ webhelyen email címmel vagy közösségi média profillal történő Regisztráció, ami böngészést tesz lehetővé, de nem teszi lehetővé a részletes szabályok és az ajánlatok befektetési Feltételeinek megtekintését, vagy tranzakció indítását sem, mert ahhoz Azonosítás szükséges. Egyebekben előregisztrációnak nevezzük a Tőkeportál béta fázisra való feliratkozást, a Portál működésének megtekintését.

ÁFF

Általános Felhasználási Feltételek

Angyalbefektető

Jelentős befektetői, vállalkozói és/vagy iparági tapasztalattal rendelkező magánszemély, aki korai fázisban lévő vállalkozások működését finanszírozza, tanácsokkal és személyes összeköttetéseivel segíti a vállalkozás fejlődését, a Kampányban akár Vezető Befektetői szerepet vállal, és ezért cserébe jellemzően kisebbségi részesedést szerez a Kampánygazdában

ÁSzF

Általános Szerződési Feltételek

Azonosítás

A Regisztráció során a Portált használni kívánó személy az ÁSzF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása mellett regisztrálhat az e-mail-címével, illetve a közösségi média fiókjával. A Portálon elérhető tartalmak megismeréséhez, művelet kezdeményezéséhez Felhasználói Profilt kell létrehoznia, amihez Azonosított Felhasználóvá kell válnia. A Felhasználónak a Profil létrehozásához az alábbi adatokat szükséges megadnia, és az iratmásolatokat feltöltetnie: vezetéknév,…

Azonosított felhasználó

A Portálon az Azonosítás folyamatán sikeresen végigvezetett Felhasználó.

Befektetés

A Befektetői Profillal rendelkező Felhasználónak az adott Kampány “Befektetek” gombjára történő kattintással tett szándéknyilatkozata, mellyel jogosultságot nyer a Kampányban bemutatott befektetési ajánlat részleteinek megtekintésére, a részvények átvételére vonatkozó Előzetes Kötelezettségvállalási Nyilatkozat megtételére vagy a jegyzésre, azaz a tényleges befektetésre.

Befektetési csomag (perks)

A Kampánygazda szerkesztheti úgy a Kampányát, hogy – a Befektetői érdeklődés felkeltése érdekében, a Közösségi Finanszírozás nemzetközi jó gyakorlata alapján – a különböző összegű Befektetési szándékokat különböző jelképes vagy kis értékű juttatásokkal jutalmazza. Az adott Befektetési összeghez tartozó juttatás a Befektetési csomag.

Befektetési feltételek

A Kampánygazda által a Befektetési Dokumentáció részeként a Befektetői profillal rendelkező Felhasználók számára közzétett, a részvényesek jogait, az árazást, és minden egyéb lényeges információt tartalmazó dokumentum, amely alapján a Kampánygazda – sikeres Kampány esetén – a Vezető Befektetővel, illetve a többi Befektetővel lebonyolítja a tőkeemelést. Ha a Befektetési Feltételek indikatívak, azaz nem kötelezőek, akkor elképzelhető,…

Befektető

A Portálon Befektetői profillal rendelkező, Azonosított Felhasználókat egységesen Befektetőnek nevezzük. A Bszt. alapján két csoportjukat különböztetjük meg: a Minősített és a Nem minősített Befektetőket. A Tőkeportál a nemzetközi legjobb gyakorlatnak megfelelően, a Kockázati Tájékoztatóban részletezett kockázatok csökkentése érdekében azt ajánlja, hogy az Angyalbefektetőként hitelesített befektetőkön kívül, a nem minősített Befektetők Kampányonként maximum 5.000.000,- Ft, azaz…

Befektetői dokumentáció

A Kampánygazda által készített és Tőkeportál részére jóváhagyásra benyújtott dokumentum csomag, amely tartalmazza a kampányvideót, a kampányleírást, a pénzügyi tervet, az egyoldalas nyilvános összefoglalót (one pager), a befektetési prezentációt (deck), valamint a Befektetési Feltételeket.

Befektetői kockázat-vállalási kérdőív

Minden nem minősített Befektető által kitöltendő rövid online teszt, ami a kezdő vállalkozásokba (startupokba) való Befektetés kiemelt kockázataira hívja fel a figyelmet.

Befektetői profil

Az Azonosított Felhasználó által a Portálon a bankszámla és értékpapír-számla adatainak megadásával létrehozott profil.

BSzt.

A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. Törvény.

Cégérték

A cégérték a Kampány előtti cégérték, amit úgy számít ki a Kampánygazda, hogy a bevonandó tőkéért kínált részesedéssel együtt számított jövőbeli cégértékből levonja a felkínált részesedés értékét, azaz a minimális Tőkecélt.

Értékpapírszámla

A Portálon futó részvénycélú Kampányok sikere esetén a Befektető a részvényeit dematerializált formában értékpapírszámlán történő jóváírással kapja meg, s ebből kifolyólag a Befektetői státuszhoz értékpapírszámlával kell rendelkeznie. Az értékpapírszámla a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Értékpapírszámlát hitelintézet és befektetési szolgáltató vezethet.

Exit, részvények eladása

A vállalkozás eladása, jellemzően felvásárlás, vagy tőzsdei bevezetés során történő értékesítés, amely a startup vállalkozások esetében, jellemzően évek múlva következik be, amikor a Befektetők el tudják adni a vállalkozásban szerzett teljes részesedésüket. A korai fázisban lévő vállalkozások befektetői leggyakrabban az Exit során realizálnak nyereséget a Befektetéseiken, illetve a részvények (másodlagos forgalmazása révén történő) eladásakor. A…

Fedezett hónapok száma

A vállalkozás fenntarthatósága alatt az üzleti terve szerinti havi fix költségek (burn rate) fedezettségé értjük, hónapok számában kifejezve, amit a Kampánygazda az Egyoldalas Összefoglalóban, illetve a Pénzügyi terv összefoglalóban jelez.

Felhasználó

A Portálon regisztrált, de még nem azonosított természetes vagy jogi személy, aki a Portálon közölt tartalmak egy részéhez férhet hozzá.

Forgalomba hozatal

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 50. pontja alapján az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás. A Tőkeportálon induló Kampányok a zártkörű forgalomba hozatal jogszabályi feltételeinek felelnek meg. Ha az adott Kampányban a forgalomba hozatal jegyzéssel történik, annak szabályait lásd a Részvény ára c. bekezdésben. Zártkörű Forgalomba hozatal…

Fórum

A Portálon létrehozott üzenetváltásra alkalmas online felület, amelyen a Felhasználók közvetlenül a Kampánygazdának tehetik fel kérdéseiket.

Impact, társadalmi hatás

A Közösségi Befektetők szemében a Kampány vonzerejét növeli, ha a pénzügyi szempontból eredményes működés mellett megoldásukkal társadalmi kihívásokra is képesek választ adni. Az impact hatást kiváltó vállalkozások különösen alkalmasak Közösségi Finanszírozásra, hiszen az adott társadalmi probléma kapcsán érintett közösségek a megoldás reményében a Kampány Befektetőivé válhatnak.

Információs idő és információszolgáltatási kötelezettség

Az az időintervallum, amely alatt a Befektetők a Kampánygazdától a Kampány lezárulását követően a vállalkozás gazdálkodására és stratégiájára vonatkozó kérdéseiket feltehetik. Ennek szabályozására a vállalatirányítás fenntarthatósága miatt van szükség. A Kampánygazda vállalkozás vezetősége az üzleti titkokra vonatkozó információkérést megtagadhatja.

Jogi megfelelés

A Tőkeportál a saját szabályzatait az európai és a magyar jogszabályokkal összhangban alakítja ki és egymással is, szerződéseivel is összehangolja (compliance). A Kampánygazdák vállalkozásait alapfokú jogi megfeleltetésnek veti alá annak érdekében, hogy a Kampánygazda vállalkozás zártkörű forgalomba hozatal révén részvénytőkét tudjon bevonni, de nem vállal felelősséget az adatok helyességért, sem a befektetői döntésekért, amiket a…

Kampány Első Napja

Az a banki munkanap, amelyen a Kampánygazda a Kampányt a Portálon közzéteszi, azaz elindítja.

Kampány felülvizsgálat, validáció

A Kampány tervének felülvizsgálata során (campaign review) a Tőkeportál az alábbi módon vizsgálja a Kampány megfelelőségét: 1) a Kampány-előkészítés során a Tőkeportál és a mentorok által elvégzett értékelés (scoring), a kampány üzleti céljának alátámasztása (Validáció), az Alapfokú jogi megfeleltetés.); 2) a Vezető Befektető által elvégzett jogi megfeleltetés (due diligence); 3) a Portálon belül a Kampány…

Kampány időtartama

A Kampány időtartama a Kampány információi között feltüntetett időtartam (naptári napok számában, a Kampány Utolsó Napját is meghatározva), ameddig a Kampány tart, és amely alatt a Tőkecélt el kell érni: ez a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelően maximum 45–60 nap. Kampányidőszak alatt a Kampányra való teljes felkészülést, a Kampány időtartamát és az alaptőke-emelés lebonyolításához szükséges időszakot…

Kampány Utolsó Napja

A Kampány Befektetési Feltételeiben megjelölt utolsó banki munkanap, kivéve akkor, ha a Kampány korábban elérte a maximális Tőkecélt. (Lásd még: Sikeres Kampány.)

Kampány-előminősítés, illetve -felülvizsgálat (scoring)

A Tőkeportál Zrt. és/vagy Partnerei által elvégzett jogi, compliance és pénzügyi ellenőrzés és értékelés a Kampányra, valamint a Kampánygazda vállalkozásra vonatkozóan.

Kampány, Közösségi Finanszírozási célú Kampány

A Kampánygazda által benyújtott, a Tőkeportál Zrt. előzetesen jóváhagyott és a Portál felületén közzétett, előre meghatározott időtartamig tartó, részvénycélú tőkebevonását támogató, elektronikus Kampánydokumentációt (egyoldalas összefoglalót, befektetési decket és pénzügyi terv összefoglalót, valamint egy rövid videót) tartalmazó kommunikációs projekt, amelynek része a Kampánygazda által a Kampányra hivatkozó bármilyen kommunikáció, beleértve a privát, a közösségi és a…

Kampánydokumentáció

A Kampánygazdának a Tőkeportál Zrt. részére felülvizsgálatra és jóváhagyásra beküldendő dokumentáció, amely tartalmazza a Kampánygazdát és a Tőkecél felhasználását bemutató Befektetői Dokumentációt: a nyilvános Kampányvideó (ami max. 4 percben bemutatja az alapítókat, a cégtörténetet és a kért tőke felhasználását, a nyilvános szöveges-táblázatos Kampányleírás, Excelben készült pénzügyi terv és annak részletes szöveges összefoglalója, amelynek pontosan be…

Kampánygazda

Az a zártkörűen működő részvénytársaság, amely a Tőkeportál Zrt.-vel Kampányindítási Megállapodást kötött, és amely a Portálon indított Kampányával hívja fel a Közösségi Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére.

Kampányindítási megállapodás

A Tőkeportál és a Kampánygazda között létrejött írásbeli megállapodás, amely tartalmazza a Kampány feltételeit, így a Tőkecélt, a kampánystruktúrát, a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jövőbeni együttműködés feltételeit. A Kampányindítási megállapodás fél éven keresztül kizárólagos.

Kampányvideó

Az a zártkörűen működő részvénytársaság, amely a Portálon indított Kampányával hívja fel a Közösségi Befektetők figyelmét a tőkebevonási igényére. Az Rt.-vé alakulás vagy a Zrt. alapítás a részvények ellenében történő befektetés miatt szükséges, alapesetben egyszerű jogi eljárás, amiben segítjük a Kampánygazdát.

Kockázati Tájékoztató

A Tőkeportál által készített tájékoztató anyag, amelynek célja, hogy a potenciális Befektetők tájékozódjanak a Portálon keresztül történő Befektetések kockázatairól, amelyet a konkrét befektetési döntés meghozatala előtt a Befektetőknek el kell fogadniuk.

Közösségi Finanszírozás, részvény célú (Crowd funding, crowd investing)

Alternatív (bankrendszeren kívüli) finanszírozási forma. Közösségi Finanszírozás alatt az erre szakosodott, internetes portálokon közzétett zártkörű részvénytársaságok tőkegyűjtési Kampányait értjük, amelynek feltételei a zártkörű tőkebevonás és zártkörű részvény-forgalombahozatal szabályainak feleltethetőek meg az Európai Unió vonatkozó rendeleteinek megfelelően. A befektetési lehetőség általános információi bárki számára, de a felajánlás Befektetési Feltételei csak a Befektetői profillal rendelkező, Azonosított Felhasználók…

Likviditás

Likvidnek nevezzünk egy eszközt akkor, ha az az adott piacon jellemző időn belül piaci áron eladható. A startup vállalkozások részvényei, bár jellemzően forgalomképesek, de nem likvidek, mert forgalmazásuknak nincs szervezett piaca. Többek közt a likviditás hiánya (az illikviditás) jelenti a kezdő vállalkozásokba való Befektetés kockázatát.

Mentor

A Tőkeportál, illetve Partnerei által a Kampánygazdák részére a saját maga vagy a mentori nyilvántartásában szereplő személyek által nyújtott, a tőkebevonásra és a Kampányindításra felkészítő szolgáltatása, kedvező árazás mellett.

Minősített Befektető

A 2007. évi CXXXVIII. a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (Bszt.) 48-51. §-a szerint szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek tekintett, Befektetői profilt létrehozott Felhasználó

Panasz

A Panaszkezelési Szabályzat alapján, a Felhasználó által szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, honlapon keresztül) tett megkeresés, amelyben a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a Tőkeportál Zrt. részéről történő teljesítéssel, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződéssel összefüggő tevékenységét vagy elmulasztását kifogásolja a panaszos.

Partner

A Tőkeportállal szerződéses kapcsolatba lépő természetes és jogi személyek.

Pitch

A Befektetési lehetőség (kérés) bemutatása, azaz a Tőkecél bemutatása, indoklása, a tőke felhasználási terve. Jellemzően egy 3–8 perces élő prezentáció a kért tőkéből megvalósítandó pénzügyi (üzleti) tervről, amit egy 15–20 oldalas írásbeli prezentáció (Befektetési vagy pitch deck) kísér. A nemzetközi gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a kampányt összefoglalóan pitchnek nevezik. A Kampányvideó az írásos deck videós…

Portál, Tőkeportál

A tokeportal.hu és az app.tokeportal.hu/ 0–24 órában elérhető és működő webhely, amelynek ügyfélszolgálata munkanapokon 12:00-13.00 óra közti szünettel 09:00-16:00 óra között érhető el chat szolgáltatás, email és telefon útján.

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Részesedés, árazás

A Kampányban kért tőkéért (a Minimális Tőkecélért) cserébe a Befektetők részére felajánlott, a megemelt alaptőke megadott hányadát képviselő részvényben megtestesülő, a teljes alaptőke %-os formában kifejezett (kisebbségi) aránya.

Részvény kibocsátási értéke (ára) és az ár megtekintésének feltételei

Kibocsátási érték az alaptőke részhányadot megtestesítő névérték feletti összegét jelenti, a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyona. Egy adott Kampányba fektethető legkisebb összeg az adott (újonnan kibocsátandó) részvény forintban kifejezett kibocsátási értékének egész számú többszöröse lehet. A részvény ára (Ár) az a forintösszeg, amit a Kampánygazda egy új részvényért kér, annak névértékétől függetlenül. Ha a Kampány Tőkecélja…

Részvény-keletkeztetés, részvény-allokáció

A részvénykeletkeztetést a Kampánygazda vállalkozással való szerződés keretén belül a KELER Zrt. végzi, amit a Kampánygazda és a Tőkeportál utasítására a Befektetők értékpapírszámla-vezetője számláján allokál, amely azt a befektetők profil adataiban szereplő számlájára transzferál.

Sikerdíj, jutalék

A Kampányidőszakban sikeresen bevont tőkéből a Díjszabályzat alapján a Tőkeportálnak járó nettó jutalék.

Sikeres Kampány

A Minimális Tőkecél elérésekor a Kampányt a Tőkeportál sikeresnek minősíti, de a Kampány akkor még annak lejáratáig tovább zajlik. Ha a Maximális Tőkecélt a Kampány a lejárata előtt eléri, akkor a Tőkeportál a Kampányt lezárja. Ezt követően minden Befektetőnek el kell utalnia az előleg és a Befektetés közti különbözetet. Ha a zárást követően a Letéti…

Sikeres tőkeemelés

A tőkeemelés akkor lesz sikeres, amikor a Kampánygazda az összes Befektetési feltételt teljesítette, közgyűlése elhatározta a tőkeemelést, amit a cégbíróság bejegyez. Sikeres Kampány esetén a Letéti számla összegéhez a Kampánygazda a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően, a részvények megkeletkeztetése után jut hozzá – abból a célból, hogy a Kampányban bemutatott üzleti elképzelést megvalósítsa.