Mit jelentenek a befektetési feltételek?

A befektetési feltételek a kampánygazda vállalkozásban szerzett részesedésből szerzett jogokat és kikötéseket pontosítja. Jellemzően egy táblázatos felsorolás, amely 15-20 lényeges, 3 kérdéskört lefedő információt tartalmaz, s amikre példálul a kampány során a fórumon további kérdéseket lehet feltenni: a befektetői jogok, azaz a részvényhez kapcsolódó jogok (vállalatirányítási-, osztalék-, és exit esetét szabályozó jogosultságok) a vállalat irányításával kapcsolatos kikötések (alapítók aktív részvételére, az alkalmazottak motiválására és a döntéshozatal módjára vonatkozó jogok) információs jogok (a vállalkozás eredményeibe és döntéseibe való betekintéssel kapcsolatos jogok).   1 Kibocsátandó részvény fajtája: Törzsrészvény vagy elsőbbségi részvény 2 Minimális – Maximális Tőkecél: (T; HUF) A Kampányban meghirdetett tőkebevonás forintban kifejezett értéke.…